Ontmoeting met ambtsgenoot Mark Rutte in Den Haag

  • 6 juli 2018

Op 6 juli besprak Minister-president Geert Bourgeois in het “Torentje” in Den Haag, de Europese actualiteit, samen met zijn Nederlandse ambtsgenoot, Mark Rutte. Ze hadden het ook uitgebreid over de voorbereidingen van een nieuwe Vlaams-Nederlandse regeringstop in Middelburg, Zeeland. Bewindslieden uit beide landen zullen zich daar opnieuw buigen over concrete samenwerkingsdossiers op strategisch niveau.

Bij de vorige top, in Gent, twee jaar geleden, stond onder meer de geplande fusie van de havens van Gent en van Zeeland Seaports op de agenda. Die operatie is intussen beklonken, in de vorm van de grensoverschrijdende North Sea Port.

Minister-president Bourgeois woonde in Den Haag de jaarlijkse receptie ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag bij, net als parlementsvoorzitter Jan Peumans.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Den Haag