Ondertekening dubbelbelastingverdrag Botswana

  • 30 november 2017

Op donderdag 30 november ondertekende de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Zuidelijk Afrika het dubbelbelastingverdrag tussen België en Botswana.

Een dubbelbelastingverdrag is een verdrag waarin twee staten afspreken hoe zij de heffing van hun belastingen op elkaar afstemmen om te vermijden dat iemand twee keer belasting of net helemaal geen belasting betaalt.

Het gaat om zogenaamde ‘gemengde verdragen’. Naast de federale belastingen behoren ook de huidige en (eventueel toekomstige) belastingen die de deelstaten heffen tot de werkingssfeer van zo’n verdrag. Voorbeelden hiervan zijn: onroerende voorheffing, het heffen van opcentiemen of de belastingverminderingen en forfaitaire kortingen die Vlaanderen kan toestaan.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Zuidelijk Afrika