Ondersteuning van de "Farmers Union of Malawi" (2013)

Project: “Integrating and Strengthening Capacity of Farmers into District Stakeholder Panels”

begunstigde: Farmers Union of Malawi (FUM)

Tijdsduur: 2013-2014

Budget: 200.000 euro

De Vlaamse overheid besloot een bijdrage te geven aan de "Farmers Union of Malawi" (FUM) voor het project “Integrating and Strengthening Capacity of Farmers into District Stakeholder Panels”. Deze koepel voor boerenorganisaties werd opgericht zodat kleine boeren een grotere invloed zouden kunnen uitoefenen op het nationale beleid.

FUM is de aangewezen organisatie om hierop in te zetten en zo bij te dragen aan een effectievere beleidsformulering en -uitvoering. Vanwege de decentralisatiepolitiek in Malawi, heeft ook FUM zijn structuur aangepast. Er wordt gewerkt met "District Farmer Unions" (DFU). Het is de bedoeling om via deze DFU’s de boeren te vertegenwoordigen in de "district stakeholder panels". De DFU’s zullen gesteund worden door kleinere studiegroepen, die maandelijks zullen samenkomen rond specifieke onderwerpen om zo input te geven aan de DFU’s voor de "district stakeholder panels".

Op dit moment zijn de DFU’s nog onvoldoende sterk om zich effectief te engageren in de "district stakeholder panels" waardoor er in eerste instantie ingezet moet worden op een verbeterde werking van deze organisaties.

Het gefinancierde project is specifiek gericht op de pilootdistricten Kasungu, Mzimba en Rumphi. Het project zal focussen op het engageren van kleine boeren in beslissingsprocessen over landbouwbeleid en in de planning van landbouwdiensten. De volgende doelstellingen moeten gerealiseerd worden:

  • het geven van een stem aan kleinschalige landbouwers in de pilootdistricten door effectief werkende boerenbonden
  • het versterken van landbouwvoorlichtingsdiensten door het in kaart brengen van de primaire noden, dankzij effectief overleg tussen lokale boerenbonden en het centrale beleidsniveau
  • het stroomlijnen van de communicatie tussen kleine boeren op districtsniveau en het nationale niveau door het aanbieden van effectieve communicatie-instrumenten