OESO rapport: Reshaping Decentralised Development Cooperation

  • 12 juli 2018

Het OESO Development Assistance Committee (DAC) maakte op 26 juni het rapport “Reshaping Decentralised Development Cooperation” bekend. Het rapport geeft brengt de trends en evoluties in de gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking van de voorbije 10 jaar weer. Het doel is aanbevelingen te formuleren om de effectiviteit van de ontwikkelingssamenwerking te maximaliseren. De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking was een van de vier case studies van het rapport.

In het behalen van de Duurzame ontwikkelingsdoelen spelen regio’s en steden een belangrijke rol. Vaker dan nationale structuren zorgen de lokale overheden immers voor watervoorziening, woonbeleid, ruimtelijke ordening en landgebruik, transportinfrastructuur … En dit zowel in ontwikkelde als ontwikkelende landen. OESO – DAC onderzocht voor de periode 2005 – 2015 hoe de steden en regio’s elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren bij het realiseren van de mondiale agenda’s.

De OESO hanteerde voor het onderzoek geen vaste definitie voor gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking maar vertrok vanuit de diversiteit aanwezig op het terrein. Vier casestudy's illustreren diverse en innovatieve samenwerkingsvormen: Toscane, Baskenland, de Franse Steden & Gemeenten en Vlaanderen.

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking kreeg goede punten voor haar aanpak: focussen op een beperkt aantal thema’s –  en dit ook in multilaterale organisaties - in een beperkt aantal (provincies van) landen. Hierdoor kan er echte expertiseopbouw gebeuren en laat de kleinschaligheid toe om innovatief te werken.

Het volledig rapport en het kort filmpje kan je lezen en bekijken op de website van OESO – DAC