OESO begeleidt ontwerp nationale skills strategy voor Vlaanderen

  • 31 januari 2018

Op 30 januari werd het startschot gegeven voor het OESO-project “Strategie voor Vaardigheden voor Vlaanderen”. In het Errerahuis ontving Minister van Werk en Sociale Economie, Philippe Muyters, OESO-toplui Montserrat Gomendio en Dirk Van Damme en vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie (WSE), Onderwijs en Vorming (OV), en Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) voor een uiteenzetting over het project.

Met de Strategie voor Vaardigheden begeleidt OESO landen om te komen tot een strategische aanpak voor het opbouwen, onderhouden en inzetten van het eigen menselijke kapitaal om tewerkstelling en economische groei te stimuleren en sociale inclusie en participatie te verhogen. OESO heeft dit proces al toegepast in negen landen, waaronder Nederland, Noorwegen en Oostenrijk. Met Vlaanderen is nu de eerste deelstaat aan de beurt waarvoor OESO de ontwikkeling van een “nationale” skills strategy begeleidt.

Minister Muyters: “Arbeidsmarktgerichte vaardigheden zijn de brandstof van onze economie, vandaag én in de toekomst. Het is belangrijk dat we hier verstandig mee omspringen en dat we inzetten op een lange termijn visie en strategie.”

De OESO zal het komende jaar data, onderzoek en praktijkervaring inbrengen om de kansen en uitdagingen voor Vlaanderen beter te identificeren. Het project moet begin 2019 leiden tot een diagnoserapport, een breed gedragen analyse van het Vlaamse competentiebeleid, en tot aanbevelingen over hoe dit competentiebeleid versterkt kan worden in de toekomst.

OESO-topman en onderwijsexpert Dirk van Damme (Head of Skills Beyond Schools Division, OECD): “Vlaanderen moet het van de competenties van zijn bevolking hebben. Uitdagingen zoals digitalisering zullen in de toekomst onze competenties zwaar onder druk zetten. De OESO zal met dit project Vlaanderen helpen een skills strategy te ontwikkelen over de beleidsdomeinen heen.”

De Vlaamse regering besliste in 2017 om deel te nemen aan dit project. Het uitbouwen van een Vlaamse skills strategy past in de lopende lange termijn plannen van de Vlaamse regering rond vaardigheden (Visie 2050, Europese skills agenda…). Het Departement Werk en Sociale economie is trekker van dit overheidsbreed project.

Departement Werk en Sociale Economie