Noordrijn-Westfalen belangrijke energiepartner

  • 9 mei 2018

Op 7 en 8 mei bracht Minister Tommelein een bezoek aan Noordrijn-Westfalen. Het scharniermoment was een langer onderhoud met zijn NRW-collega, prof. Andreas Pinkwart, Minister van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie. Tijdens dat gesprek werd uitgebreid ingegaan op het thema hernieuwbare energie, ook het energiepact kwam aan bod. Beide ministers besloten dat nauwere samenwerking onontbeerlijk is. Met het oog daarop wordt binnenkort een prioriteitenshortlist uitgewisseld. Overigens ligt het in de bedoeling, naar aanleiding van de Vlaamse week in NRW, volgend jaar een energiecongres te organiseren.

Op het programma stonden verder nog bezoeken aan het energieagentschap EnergieAgentur.NRW in Düsseldorf, het Geothermiezentrum in Bochum en de bedrijven Trimet in Essen & Next Kraftwerke in Keulen.

Bart Tommelein: "Noordrijn-Westfalen is voor Vlaanderen niet alleen de belangrijkste afzetmarkt binnen Duitsland, maar ook een zeer interessante partner om op tal van domeinen samen te werken. Op vlak van energie staan we voor dezelfde uitdaging: de omslag maken naar hernieuwbare energie en tegelijk de energiefactuur betaalbaar houden en de energiebevoorrading verzekeren. Door onze ervaringen uit te wisselen kunnen we heel wat van elkaar leren.”

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Duitsland