Wereld Economisch Forum 2022

  • 26 mei 2022

Voor het eerst sinds 2020 vond de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos opnieuw fysiek plaats, ditmaal van 22 tot 26 mei 2022 nadat het in januari nog werd uitgesteld omwille van de toen ongunstige epidemiologische situatie. Het WEF stond dit jaar in het teken van het thema ‘History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies’. De bijeenkomst vond plaats op één van de meest ingrijpende geopolitieke en geo-economische momenten van de afgelopen decennia en tegen de achtergrond van de coronapandemie.

Ook minister-president Jan Jambon was aanwezig en werkte er een goedgevuld programma af. Zo nam hij deel aan een aantal WEF-activiteiten in de vorm van stakeholder dialogues in beperkte kring en woonde hij panelbesprekingen bij over actuele thema’s als industriebeleid, digitalisering en de geopolitieke situatie. Een groot deel van de agenda werd evenwel gewijd aan bilaterale contacten in het Congrescentrum van het WEF of in de daartoe ingerichte Flanders Room. Zo ontmoette de minister-president talrijke vertegenwoordigers van internationale bedrijven die reeds een band met of activiteiten in Vlaanderen hebben en werden nieuwe potentiële pistes voor bilaterale contacten of potentiële investeringen aangeboord. Daarnaast vonden gesprekken plaats met de vice-eersteminister van Vietnam, de Heer Lê Minh Khái, alsook de Nederlandse Vicepremier Sigrid Kaag.

In de marge van het hele gebeuren organiseerde de Minister-President ook een ontbijtsessie met een uitwisseling tussen bedrijfsleiders en Imec-CEO Luc van den hove om het state-of-the-art chips-ecosysteem van Vlaanderen bij hen bekend te maken.

Ten slotte nam de Minister-President ook de tijd om een bezoek te brengen aan het Russian Warcrime House waar hij stilstond bij de wreedheden van de Russische agressie in Oekraïne.

Het WEF bood opnieuw een unieke omgeving om contacten te leggen, inzichten uit te wisselen, nieuwe perspectieven te verwerven en oplossingen te bevorderen. De volgende bijeenkomst is voorzien voor januari 2023 in Davos.

© BELGA PHOTO POOL ERIC LALMAND