Workshop Migratie, literatuur en identiteit in Boedapest geopend

  • 8 november 2018

Samen met de Nederlandse ambassadeur in Hongarije, René van Hell, opende Algemeen Afgevaardigde David Maenaut op 8 november de workshop “Migratie, literatuur en identiteit” aan de ELTE-universiteit in Boedapest. De workshop focust op de zogenaamde kindertreinacties na de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de migratiestromen van Hongarije naar Vlaanderen en Nederland in de twintigste eeuw.

Als gevolg van deze migratiegolven ontstonden persoonlijke, culturele en economische contacten. De workshop, georganiseerd door de Vakgroep Neerlandistiek aan de ELTE-universiteit, werd opgezet als ontmoetingsdag en als aanzet tot meer onderzoek. En hierdoor bij te dragen tot een meer genuanceerd debat over migratie.

Zo werden er de resultaten van onderzoek over de eerste migratiegolf – de ‘kindertreinen’ na de Eerste Wereldoorlog – gepresenteerd, was er ruimte voor het uitwisselen van persoonlijke verhalen en werd de tentoonstelling “De Hongaartjes” geopend. Deze tentoonstelling van het Leuvense KADOC (Het Documentatie- en onderzoekcentrum voor religie, cultuur en samenleving van de KULeuven) brengt het verhaal van meer dan 20.000 Hongaarse kinderen die in de jaren 1920 in het kader van een internationaal humanitair project enkele maanden bij een Belgisch pleeggezin verbleven, om aan te sterken.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Hongarije

Foto uit de collectie van Walter De Smet: de aankomst van een Hongaarse kindertrein in Nevele.