Werkbezoek MP Jambon en staatssecretaris Knops aan North Sea Port District

  • 12 juli 2021

Op 12 juli brachten minister-president Jambon en staatssecretaris Knops een werkbezoek aan het North Sea Port District. Dit bezoek was afgesproken tijdens de laatste Vlaams-Nederlandse Top. Met het bezoek willen de Vlaamse en Nederlandse regeringen de steun uitdragen aan de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking in dit havendistrict waar maar liefst acht overheden samenwerken.

Samenwerken aan grensoverschrijdende kansen in het District

Vlaanderen en Nederland werken inmiddels nauw samen aan de vele grensoverschrijdende kansen in het havengebied. Centraal in het gebied ligt de zeehaven North Sea Port, goed voor 100.000 (in)directe arbeidsplaatsen, een toegevoegde waarde van 12,5 miljard euro en behorend tot de top van de Europese zeehavens. Het is daarmee een belangrijke economische en industriële cluster voor Nederland en Vlaanderen. In het North Sea Port District dat rondom de haven is gevormd, hebben de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de Oost-Vlaamse gemeenten Evergem en Zelzate, de stad Gent en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen de krachten gebundeld. Dit heeft zijn weg gevonden naar een grensoverschrijdend werkplan met ambitieuze doelstellingen.

Gezamenlijke agenda maatschappelijke uitdagingen

De haven, overheden en industrie in de grensoverschrijdende regio bouwen de komende jaren de internationale concurrentiekracht en duurzame groei van het industrieel havencomplex verder uit. Ze gaan intensief aan de slag om de energietransitie en de omslag naar een meer circulaire economie te versnellen. Ook wordt in de regio samengewerkt aan het versterken van de arbeidsmarkt. Zonder voldoende goed opgeleide arbeidskrachten kan de groeisprong immers niet worden gemaakt. Tijdens het bezoek werd ook gesproken over de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit in en rondom het havengebied. De leefbaarheid is heel belangrijk in dit unieke havengebied waar wonen en bedrijvigheid hand in hand gaan. Grensoverschrijdende initiatieven waarmee de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, inclusief de mobiliteit, rondom de haven in Zeeland en Vlaanderen wordt verbeterd werden toegelicht door betrokken schepen, gedeputeerden of burgemeesters.

Versterking samenwerking Nederland en Vlaanderen

Overheden, haven en bedrijven werken waar mogelijk al ‘grensontkennend’. Bij de uitvoering worden zij nog vaak met de verschillen als gevolg van die landgrens geconfronteerd. Bij de twee regeringen werd door alle partijen bepleit om ook de komende jaren nog sterker in te zetten op een gemeenschappelijk beleid én maatwerk bij de inzet van nationale en Europese instrumenten en fondsen. Een boodschap waar zowel in Vlaanderen als Nederland veel belang aan wordt gehecht.

Foto: © North Sea Port