VLIZ en Peruaanse evenknie engageren zich voor meer samenwerking

  • 23 augustus 2019

Op 23 augustus ondertekenden het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituto del Mar del Peru (IMARPE) een Memorandum of Understanding. Hiermee drukken de nieuwe partners hun wens uit om een hechtere wetenschappelijke samenwerking en kennisuitwisseling uit te bouwen. Zo kan er in de toekomst meer gewerkt worden aan uitwisseling van expertise, data, en wederzijdse toegang tot elkaars onderzoeksinfrastructuren zoals onderzoeksschepen en instrumenten.

Instituto del Mar del Peru (IMARPE) is een wetenschappelijk-technologisch agentschap van de Peruaanse overheid, dat zich toelegt op het onderzoek en kennisopbouw van de oceaan en haar hulpbronnen. Dat doet ze door de chemische, fysische en biologische oceanografische processen te bestuderen in een ecosysteembenadering. Sinds 2008 hebben IMARPE en VLIZ reeds een samenwerking in het breder kader van het Flanders UNESCO Science Trust Funds (FUST), in projecten zoals SPINCAM en Ocean Teacher Global Academy. Maar met de huidige MoU kan er verder gewerkt worden aan een meer concrete institutionele samenwerking op het vlak van bv. uitwisseling van expertise en gegevens, alsook aan het verlenen van toegang tot elkaars onderzoeksinfrastructuren zoals onderzoeksschepen en -instrumenten.

Eerder dit jaar sloot ook het Peruaanse instituut voor landbouwonderzoek (INIA) een samenwerkingsovereenkomst af met zijn Vlaamse tegenhanger Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Door de nieuwe MoU tussen IMARPE en VLIZ wordt ook het marien ecologisch- en visserijonderzoek gedekt tussen beide landen.

Bron: het Vlaams Instituut voor de Zee