Vlaamse taalkundige aan het hoofd van Taalunie

  • 27 januari 2020

Kris Van de Poel wordt vanaf 1 maart Algemeen Secretaris-van de Taalunie. De Vlaamse hoogleraar Taalkunde van de Universiteit van Antwerpen volgt de Nederlander Hans Bennis op die op pensioen gaat. De Taalunie is de Vlaams-Nederlandse organisatie die beleid voor het Nederlands ontwikkelt en stimuleert in Nederland, Vlaanderen en Suriname en het Nederlands ondersteunt in de wereld. De benoeming werd goedgekeurd op 27 januari tijdens het Comité van Ministers van de organisatie.

Minister-president Jambon, bevoegd voor cultuur, en Minister van Onderwijs Ben Weyts traden dit jaar op als gastheer en ontvingen hun Nederlandse collega minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid Van Engelshoven, op het kabinet van de minister-president. Het Comité van Ministers komt halfjaarlijks samen om het beleid van de Taalunie te bepalen.

Naast de benoeming stonden ook een aantal andere onderwerpen op de agenda, zoals de samenwerking op het vlak van begrijpend lezen en leesbevordering, goede praktijken op het vlak van taalverwerving door nieuwkomers, en de samenwerking met de Afrikaanse Taalraad.

De ministers hadden ook nog een ruimer verkennend politiek onderhoud over onderwijs en cultuur, en aansluitend vond ook het Comité van Ministers van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) plaats, die instaat voor de bewaking van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

De Taalunie lanceerde eind januari een nieuwe website: www.taalunie.org