Vlaamse projecten aan de slag met de Agenda 2030

  • 17 januari 2019

Zes projecten kunnen gedurende drie jaar aan de slag in het kader van een veranderingsproces richting de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dit is het resultaat van een oproep die in 2018 gelanceerd werd door het Departement Buitenlandse Zaken om de Internationale Ontwikkelingsagenda in Vlaanderen te verankeren. De Vlaamse Regering kende hiervoor een subsidie van 1 miljoen euro toe.

Met deze oproep wil Vlaanderen innovatieve projecten ertoe aanzetten om actiegericht te werken aan systeemverandering in Vlaanderen en zo bij te dragen tot de Internationale Ontwikkelingsagenda. De voornaamste selectiecriteria waren dan ook: actiegericht werken aan systeemverandering in de eigen samenleving, innovatie, multi-actor partnerships en een duidelijke internationale dimensie.

De geselecteerde projecten dragen bij tot een verandering in Vlaanderen via een brede waaier van thema’s. Zo wordt er gefocust op het ICT aankoop- en verwerkingsbeleid , het verankeren Human Rights Due Diligence (HRDD) principes, internationale gemeentelijke samenwerking, LGBT+-rechten binnen het bedrijfsleven, beleid sportfederatie of het activeren van jongeren voor vrijwilligerswerk.

Meer informatie over de projecten vindt u op onze website.