Vlaamse ODA 2018 zakt, beterschap verwacht in 2019

  • 5 april 2019

De Vlaamse Regering maakte op 5 april de Vlaamse ODA cijfers van 2018 bekend. De ontwikkelingssteun van de Vlaamse overheid in 2018 bedroeg 47,8 miljoen euro, wat ongeveer 2,3 miljoen euro minder is dan in 2017. Terwijl de ontwikkelingsrelevante uitgaven van overige beleidsdomeinen toenamen met 2 miljoen euro, daalden de uitgaven vanuit het beleid voor ontwikkelingssamenwerking met 4 miljoen euro.

De uitgaven vanop de begroting voor ontwikkelingssamenwerking vertegenwoordigden 49,83% van de Vlaamse ODA in 2018. Een analyse van de uitgaven volgens sector bevestigt dat maximaal is ingezet op de afgesproken concentratiesectoren in de partnerlanden Mozambique, Malawi en Zuid-Afrika (respectievelijk gezondheidszorg, landbouwvoorlichting en klimaatadaptatie). Door het bundelen van de expertise op een beperkt aantal sectoren en landen, kan de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking een grotere impact op ontwikkeling realiseren. Het leidt ook tot een grotere voorspelbaarheid van de Vlaamse hulp. In haar rapport prijst OESO Vlaanderen voor deze aanpak. 

In 2018 werd 5,8 miljoen euro extra toegevoegd aan de begroting voor ontwikkelingssamenwerking. Een groot deel van deze middelen zal in 2019 worden uitbetaald. Daardoor zal de Vlaamse ODA naar alle waarschijnlijkheid in 2019 opnieuw meer dan 50 miljoen euro bedragen.