Vlaamse exportcontrole stelt academisch outreach voor op EU forum

  • 13 december 2018

Op 13 december organiseerde de Europese Commissie het Exportcontroleforum 2018. Voor het tweede jaar op rij nodigde de Commissie het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken uit om deel te nemen aan de panelgesprekken. Een mooie erkenning voor het uitgevoerde beleid en de innoverende initiatieven vanuit Vlaanderen.

Jaarlijks organiseert de Europese Commissie een grote conferentie over exportcontrolebeleid. Vertegenwoordigers van exportcontrolediensten en andere overheidsdiensten van binnen en buiten de EU nemen deel. Net als vertegenwoordigers vanuit de industrie, van NGO’s en internationale denktanken. Via 8 panelgesprekken geven de EU-lidstaten en de Europese Commissie een stand van zaken over het gevoerde beleid en uitleg over de verdedigde beleidsstandpunten op internationaal vlak.

Samen met Nederland, Duitsland en Frankrijk behoorde Vlaanderen tot de sprekers uit de EU. De Vlaamse exportcontrole werd uitgenodigd voor 2 panelgesprekken. Johan Evers, ingenieur bij de Dienst Controle Strategische Goederen van het Departement Buitenlandse Zaken en eveneens voorzitter van de ICP Technical Experts Group, gaf een overzicht van de resultaten geboekt door deze TEG inzake interne nalevingsprogramma’s (Internal Compliance Programs, ICPs). Diensthoofd Michael Peeters stelde het outreachprogramma voor dat de Vlaamse overheid samen met de Vlaamse universiteiten en strategische kenniscentra opstelde.

De Vlaamse overheid voert op verschillende vlakken een vooruitstrevend, innovatief en toekomstgericht exportcontrolebeleid. De vertegenwoordiging in de panels van dit forum, in opeenvolgende jaren, is niet enkel een illustratie van maar ook een erkenning voor het kwalitatief hoogstaand exportcontrolebeleid en -initiatieven vanuit Vlaanderen.

Dienst Controle Strategische Goederen