Vlaams-Nederlandse top focust op innovatie en infrastructuur

  • 6 november 2018

Op 5 november trok de Vlaamse Regering richting het Nederlandse Middelburg voor de vierde Vlaams-Nederlandse regeringstop. Dit keer stond de top hoofdzakelijk in het teken van innovatie en infrastructuur.

Tijdens de bijeenkomst, bespraken Minister-president Bourgeois en zijn Nederlandse ambtsgenoot Rutte verschillende Europese dossiers, waaronder brexit. Zowel Vlaanderen als Nederland hechten groot belang aan een brede en diepe samenwerking met het VK. De Minister-presidenten gingen ook in op de klimaatdoelstellingen met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits en Nederlandse collega Ingrid Van Engelshoven gaan samenwerken om het lerarentekort aan te pakken. En ze waren getuige van de ondertekening van de intentieverklaring tussen de Universiteit Gent en Campus Zeeland over de samenwerking rond maritiem onderzoek. De overeenkomst is een eerste stap in de oprichting van een samenwerkingsplatform rond de stijging van de zeespiegel en fenomenen zoals verzilting, als gevolg van klimaatverandering.

Sinds 2011 vindt de Vlaams-Nederlandse regeringstop elke twee jaar plaats. Steeds met het oog op het versterken van de samenwerking in zoveel mogelijk concrete dossiers. Zoals het Smart Delta Resources-platform rond het uitwisselen van reststoffen bij recylageprocessen; de oprichting van een tri-nationale werkgroep voor 3RX, de spoorverbinding tussen Vlaanderen, Nederland en Duitsland en het versterken van de binnenvaart.

Voor meer informatie: pdf bestandGezamenlijke verklaring VL-NED regegringstop Middelburg (67 kB)
Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Den Haag

foto: BELGAIMAGE