Vaste Gemengde Commissie tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika

  • 4 december 2018

Op 4 december vond de achtste Vaste Gemengde Commissie tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika plaats in Pretoria. Al meer dan twintig jaar onderhouden de Vlaamse en Zuid-Afrikaanse regeringen goede relaties.

Tijdens de commissie was er tijd om wederzijdse politieke, sociale en economische trends te bespreken, evenals een uitgebreid overzicht van de bilaterale relaties. Een groot aantal gemeenschappelijke belangen en onderwerpen voor toekomstige samenwerking werden geïdentificeerd. Het gaat onder andere over innovatie, onderzoek, blauwe en circulaire economie, jeugd, cultuur,… Een aantal van deze prioriteiten werd eerder al vastgelegd op het hoogste politieke niveau, tijdens een onderhoud tussen de President van Zuid-Afrika en de Minister-President van de Vlaamse Regering op 14 november 2018.

De Vaste Gemengde Commissie werd voorgezeten door ambassadeur Lallie, directeur West-Europa bij het Departement Internationale Relaties en Samenwerking en Koen Jongbloet, afdelingshoofd Departement Buitenlandse Zaken.

Zowel Vlaanderen als Zuid-Afrika kijken uit naar een vruchtbare en resultaatsgerichte samenwerking over de afgesproken onderwerpen.

Algemene Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in zuidelijk Afrika