Tommelein op Europese top voor energietransitie

  • 18 september 2018

Minister Bart Tommelein nam op 18 september deel aan de Informele Meeting voor Energie in Oostenrijk. Hij ondertekende er voor ons land het ‘Hydrogen Initiative’ en pleitte voor een betere interconnectie binnen Europa.

Het thema van de informele meeting was de energietransitie of de overgang van een aan fossiele brandstoffen afhankelijk Europa naar een koolstofarme, betaalbare en betrouwbare energie-unie.

Een van de alternatieven voor fossiele brandstoffen is waterstof.  Samen met een aantal Europese landen en enkele industriële spelers ondertekende minister Tommelein namens ons land daarom mee het Hydrogen Initiative. Het Hydrogen Initiative is een engagement om te blijven investeren in de ontwikkeling van waterstof en waterstoftoepassingen.

In zijn tussenkomst pleitte minister Tommelein om de consument centraal te plaatsen in het energietransitie-proces, zodat deze ten volle van de voordelen kunnen genieten.

De energieminister vestigde ook de aandacht op het feit dat elke lidstaat zijn eigenheid heeft. ‘Elk land moet voldoende vrijheid krijgen om te zelf beslissen hoe het de Europese doelstellingen zal behalen. Anderzijds moeten we er ons van bewust zijn dat met de toename van hernieuwbare energie, een betere interconnectie in Europa absoluut cruciaal is.’ Europees commissaris Miguel Cañete deelde deze bezorgdheid en benadrukte dat een goede interconnectie ook voor de Europese Commissie hoog op de agenda staat.

De informele meeting vond plaats van 17 tot 18 september in Linz, Oostenrijk, momenteel voorzitter van de Europese Unie.

Oostenrijks voorzitterschap EU