Tevreden met brexitfonds in EU begrotingspakket

  • 21 juli 2020

Na een marathononderhandeling sloten de Europese regeringsleiders een akkoord over het Meerjarig Financieel Kader (2021 - 2027) en het Europees Herstelfonds.

Heel wat onderdelen van dit akkoord zullen de komende jaren voor Vlaanderen concrete gevolgen hebben, onder meer op vlak van investeringen in onderzoek en innovatie, infrastructuurwerken, digitalisering, klimaattransitie, menselijk kapitaal, grensoverschrijdende samenwerking, landbouw, visserij, onderwijs, jeugd, sport en cultuur.

De Vlaamse Regering is met name tevreden over het brexitfonds van 5 miljard euro. Op vraag van Vlaanderen is dit instrument in het akkoord opgenomen om de negatieve gevolgen van de brexit aan te pakken. 

Minister-president Jambon: “Blij dat er, ondanks de grote tegenstellingen, een akkoord is over Europese begroting en coronaherstelfonds. Solidariteit moet samengaan met verantwoordelijkheid. Zo geraken we uit de crisis. Op onze vraag is ook een brexit-reserve van 5 miljard opgenomen.”

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU

foto: Europese Unie