Succesvolle regeringszitting met NRW

  • 18 januari 2019

Op vrijdag 18 januari verwelkomde de Vlaamse Regering Minister-president Laschet en de ministers van Noordrijn-Westfalen in Brussel voor de tweede gezamenlijke regeringszitting. Samen met Nederland is de Duitse deelstaat een van de belangrijkste partners voor Vlaanderen. Tijdens de vergadering werden 17 besluiten genomen.

De contacten tussen Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen zijn intensief en gevarieerd. De 17 besluiten besloegen dan ook een ruim scala aan onderwerpen en thema’s.

Gezien de nauwe economische banden tussen beide deelstaten en het Verenigd Koninkrijk, stond Brexit hoog op de agenda.

Minister-president Laschet: "Om onze economie en inzonderheid de KMO’s zo goed als mogelijk voor te bereiden, zullen we nauw overleg plegen en onze ervaringen voortdurend uitwisselen”. 

Zo werd beslist best practices uit te wisselen over hoe de economie in Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen best op Brexit voorbereid worden. Beide regeringen willen ook samenwerken om via het Europees beleid de economische banden met de Britten zo sterk mogelijk te houden.

Ook op het vlak van het EU-cohesiebeleid en interreg willen Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen samenwerken om te wegen op het Europees beleid.

Chemie en mobiliteit kwamen uitvoerig aan bod. Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en Nederland lanceerden in 2017 de trilaterale chemiestrategie die momenteel wordt omgezet. Samen met de Duitse collega’s wil de Vlaamse Regering de dynamiek van deze omzetting verder opdrijven.

De verkeersministers Weyts en Wüst ondertekenden een intentieverklaring over samenwerking inzake mobiliteit. Bedoeling is de verkeersverbindingen tussen de Vlaamse zeehavens en het achterland van Noordrijn-Westfalen te versterken, in het bijzonder via binnenhavens en logistieke hubs.

Verder werden nog afspraken gemaakt over samenwerking rond hernieuwbare energie, groene infrastructuur (landinrichting en - ontwikkeling, luchtvervuiling, …), onderwijs, gezondheidszorg en architectuur. 

Beiden Minister-presidenten spraken na afloop van een zeer succesvolle regeringszitting. 

Minister-president Laschet: "In Noordrijn-Westfalen voelen we ons met de Benelux en inzonderheid ook Vlaanderen cultureel nauw verbonden. We zijn zeer verheugd, Vlaanderen als belangrijke partner aan onze zijde te weten. De uitstekende betrekkingen met onze dichtste buren willen we in 2019 nog meer in de focus zetten.”

Bekijk de foto's van de gezamenlijke regeringszitting

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Duitsland