Noodhulp voor WFP in Armenië

  • 11 december 2020

De Vlaamse Regering kent 200.000 euro toe aan het Wereldvoedselprogramma (WFP) om kwetsbare kinderen en hun gezinnen te helpen bij de toegang tot het recht op voedsel in Armenië. Ten gevolge van de opflakkering van het Nagorno-Karabach conflict kwam een groeiend aantal mensen die voedselhulp nodig hebben op gang, waaronder ook heel wat kinderen.

Sinds de ondertekening van de Tripartiete Verklaring door Armenië, Azerbeidzjan en de Russische Federatie op 10 november zijn de vijandelijkheden in het conflictgebied gestopt. Toch blijven de humanitaire behoeften, met name op het gebied van voedsel, zeer hoog.

Het WFP lanceert midden december 2020 een voedselhulpactie in Armenië. Het WFP zal de bestaande nationale inspanningen aanvullen om tegemoet te komen aan de dringende voedselbehoeften van de meest kwetsbaren die getroffen zijn door de COVID-19-pandemie en het Nagorno-Karabach conflict. 

Dankzij de Vlaamse bijdrage van 200.000 euro zullen 2.705 kinderen van 0 tot 17 jaar ondersteund worden om toegang te krijgen tot het juiste voedsel om de moeilijke wintermaanden door te komen.

Foto (c) WFP