Subsidie voor FAO-fonds voor innovatie en pilootprojecten

  • 13 december 2019

Op 13 december keurde de Vlaamse Regering een subsidie van 3 miljoen euro goed aan het Flexible Multi-Partner Mechanism for Accelerated Impact Fund (FMM) van het FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Het fonds laat FAO toe om snel en flexibel in te zetten op innovatieve ideeën en pilootprojecten in landen waar FAO actief is en hierdoor een katalysator-effect te creëren. Naast Vlaanderen financieren Zweden, Nederland, Frankrijk, België en Italië het fonds.

Het FAO identificeerde 6 prioritaire programma’s voor het FMM fonds. Vlaanderen kiest voor het programma “Klimaatverandering – klimaatslimme landbouwmethoden”. Ook werd bepaald dat de Vlaamse middelen enkel worden ingezet in zuidelijk Afrika.

Hierdoor sluit de subsidie aan het fonds aan bij de thematische en geografische focus van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.