Subsidie van 200.000 euro aan Nadia’s Initiative

  • 26 november 2021

Islamitische Staat pleegde in 2014 een genocide tegen de Jezidi-gemeenschap in de Sinjar-regio in Noordwest-Irak. IS heeft bij de aanvallen opzettelijk de landbouwgronden in de Sinjar-regio vernietigd, en zo ook het levensonderhoud en de voedselzekerheid van de Jezidi’s. Daarbij zijn vele Jezidi-vrouwen na het verlies van hun echtgenoot hoofd van het huishouden geworden.

Nadia’s Initiative wil met dit project 25 vrouwelijke landbouwhuishoudens in de Sinjar-regio ondersteunen in het wederopbouwen en herstellen van hun levensonderhoud.
Het terugwinnen van de landbouwgrond van Sinjar, het mogelijk maken van de terugkeer van landbouwers en het ondersteunen van de lokale economie zijn enkele stappen in het ongedaan maken van de effecten van de genocidecampagne van IS.

Nadia’s Initiative werd in 2016 opgericht door Nobelprijswinnares Nadia Murad, die als Jezidi het slachtoffer werd van seksueel geweld bij de invasie van IS in Irak. De ngo focust op zowel de heropbouw van de Sinjar-regio als op de strijd tegen seksueel misbruik in de wereld.

In 2019 werd na een bezoek van Nadia Murad aan het Vlaams Parlement een eerste subsidie overgemaakt aan Nadia’s Initiative. Op 9 juli 2020 had minister-president Jambon een gesprek met mevrouw Murad over de situatie in de regio. Dit jaar besloot de minister-president om opnieuw een subsidie van 200.000 euro toe te kennen aan deze organisatie.