Jonge diplomaten maken kennis met het Vlaams Buitenlands Beleid

  • 2 september 2019

Een delegatie van het Young Diplomats Forum bracht op maandag 2 september een bezoek aan het Vlaams Parlement. De groep bestond uit 120 studenten en jonge diplomaten, afkomstig van over de hele wereld.

Voorzitter van het Vlaamse Parlement Wilfried Vandaele verwelkomde de groep, waarna Julie Bynens, secretaris-generaal van het Departement Buitenlandse Zaken tijdens haar speech het belang van een sterk Vlaams buitenlands beleid benadrukte:

“For Flanders, being present on the international scene is of the utmost importance. In fact, you might even say that for Flanders - in a Shakespearian way - the adage “to be, or not to be” could be rephrased as “to be international, or not to be international, that is the question”. Because for centuries, Flanders has been a hub for international politics, trade and culture. And it remains so today.”

Vervolgens schetste stafdirecteur Freddy Evens de werking van het departement en de verschillende Vlaamse actoren die het buitenlands beleid vormgeven.