Steun voor Mozambique en Malawi na dodelijke cycloon

  • 23 maart 2019

Minister-president Geert Bourgeois en minister Koen Van den Heuvel betuigen hun medeleven voor de slachtoffers in de Vlaamse partnerlanden Mozambique en Malawi na de verwoestende doortocht van cycloon Idai en maken samen 250.000 euro aan humanitaire middelen vrij. De bijdrage is in hoofdzaak voor het lenigen van de meest dringende noden maar ook voor het ondersteunen van de klimaatgerelateerde rampenparaatheid van de regio.

Minister Koen Van den Heuvel: “Met de 250.000 euro die we nu vrijmaken kan de eerste noodzakelijke hulp geboden worden zoals water en onderdak. Ook op lange termijn blijven we inzetten op lokale versterking om het Zuiden het hoofd te helpen bieden aan dergelijke rampen ten gevolge van de opwarming van de aarde.”

Momenteel voert het Rode Kruis Vlaanderen met Vlaamse steun een klimaatproject gericht op het versterken van rampenparaatheid in de regio uit. Dankzij de “crisis modifier”, een specifiek luik binnen dit project, kon het Rode Kruis nmiddellijk middelen vrijmaken voor dringende hulp. Zo slaagde de organisatie erin 5.000 hulpgoederen ter plaatse te krijgen vóór de toegangswegen afgesloten waren. Een deel van de Vlaamse steun is voor het aanvullen van deze snel inzetbare reserves.

Vlaanderen steunt in Mozambique en Malawi meerdere langlopende projecten die specifiek inzetten op het versterken van de lokale capaciteit om het hoofd te bieden aan de klimaatproblematiek in de regio en op het ondersteunen van de coördinatie van de humanitaire sector.

Minister-president Bourgeois: “De armste landen in het Zuiden worden het zwaarst getroffen door de klimaatverandering. Vlaanderen werkt daarom in functie van de burgerbevolking mee aan projecten in Malawi en Mozambique, die zich richten op duurzame, structurele oplossingen om de impact en negatieve gevolgen van de klimaatverandering te beperken.”

 

Vlaanderen werkt ook mee aan humanitaire hulpprogramma’s voor Mozambique en Malawi via structurele financiering aan het globale en landenspecifieke humanitair systeem:

  • Vlaanderen draagt jaarlijks 600.000 euro bij tot CERF, het VN-fonds voor humanitaire actie. Dit fonds kent 20 miljoen euro toe om de meest dringende noden in Malawi, Mozambique en Zimbabwe te lenigen.
  • 479.000 euro zal op korte termijn worden toegekend aan het SDG Acceleration Fund Malawi. Het fonds kan hiervan 160.000 euro onmiddellijk vrijmaken voor de meest dringende noden in Malawi.
  • Vlaanderen ondersteunt het noodhulpconsortium Cosaca (478.963 euro). Het consortium maakt deel uit van het “humanitarian country team”, waarin de VN-agentschappen, het Rode Kruis, NGO’s en de overheid de hulp coördineren. Deze structuur heeft tot doel een betere coördinatie te faciliteren van rampenmanagement in Mozambique.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in zuidelijk Afrika

Rode Kruis Vlaanderen  - (foto Rode Kruis)