Samenwerking met Tsjechië voor duurzame landbouw

  • 12 december 2019

Secretaris-generaal Julie Bynens en de Tsjechische ambassadeur Pavel Klucký, ondertekenden op 12 december in Brussel een nieuw werkprogramma tussen Vlaanderen en Tsjechië voor 2019 – 2021.

Onderdeel van dit werkprogramma is de samenwerking tussen de universiteiten van Gent en Brno rond plantaardige synthetische biologie. Het gaat om een joint venture tussen het Vlaamse Instituut voor Biotechnologie (VIB) en Ceitec MU. Via academische samenwerking en gezamenlijke infrastructuur willen ze komen tot een meer duurzame landbouw. Ze vragen hiervoor ook Europese steun.

Het werkprogramma omvat daarnaast een hele reeks andere punten. Tsjechië en Vlaanderen zijn twee relatief kleine taalgebieden en hebben elkaar gevonden op dit terrein. De bestaande samenwerking op het vlak van Neerlandistiek wordt verder gezet net zoals de brede, culturele samenwerking. Nieuw is de samenwerking tussen het Holocaustmusuem in Mechelen, Kazerne Dossin, en het Bubny memorial of Silence in Praag.

Ook is er aandacht voor dierenbescherming en in het bijzonder voor de handel in hondenpuppies. Beide partners wensen hun inspanningen hieromtrent te verhogen en elkaar hierover te informeren.

Dit is het zesde werkprogramma sinds het Samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Tsjechië in 2002 werd ondertekend.

Algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering in Tsjechië