Samenwerking met Rusland rond onderwijs, wetenschap en cultuur

  • 23 januari 2020

Op 23 januari ondertekenden Secretaris-generaal Bynens en de Ambassadeur van de Russische Federatie, Alexander Tokovinin, het “Protocol van de bijeenkomst van de gemengde commissie betreffende de samenwerking inzake onderwijs, wetenschap en cultuur voor de jaren 2020-2022 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Russische Federatie” in Errera in Brussel.

Vlaanderen en Rusland kunnen terugkijken op een jarenlange vruchtbare samenwerking op het gebied van onderwijs en wetenschap. Beide partijen willen deze samenwerking verder zetten, waaronder uitwisselingsmogelijkheden en beurzen voor studenten en onderzoekers, ondersteuning voor Nederlandse en Russische studies en een voortzetting van de overeenkomst tussen het Vlaams Fonds voor wetenschappelijk onderzoek en de Russian Science Foundation.

Vlaanderen wil de banden ook versterken via kunst en cultuur. Hiertoe zal een cultureel uitwisselingsprogramma tussen professionelen opgestart worden.

Secretaris-generaal Bynens en ambassadeur Tokovinin onderstreepten beiden het belang van open communicatielijnen en goede samenwerking tussen Vlaanderen en Rusland.

Ambassadeur Tokovinin: “The signing of this Protocol of cooperation is another manifestation of the robust and dynamic nature of our relations. As we all know, the foundation for cooperation is always formed by human relations and cultural ties, and this is why this Protocol is so important. I am sure that we have all grounds to look with optimism to the future of our cooperation, and I am convinced that the framework we are creating today will further facilitate the enhancing of cultural, educational and scientific ties."