Projectoproep voor culturele samenwerking Vlaanderen - Japan

  • 3 april 2019

Voor het eerst lanceert Arts Flanders Japan, het cultureel verbindingskantoor in Tokyo, een projectoproep. Artiesten of culturele organisaties uit Vlaanderen die de handen in elkaar slaan met een Japanse partner kunnen nog tot en met 26 mei een voorstel indienen voor financiële steun. De oproep is bedoeld om samenwerkingen te stimuleren en te ondersteunen in de brede culturele sector (kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel volwassenenwerk).

De projecten moeten ontwikkeld worden door ofwel een Vlaamse partner samen met een partner in Japan, ofwel door een Vlaamse partner die kan aantonen dat zijn/haar project voldoende Japanse inhoud bevat. Deze oproep is hoofdzakelijk – maar niet uitsluitend – bedoeld voor projecten die in Japan gerealiseerd worden. De financiële steun voor de weerhouden projecten is beperkt tot maximaal 15.000 euro. 

De oproep is een initiatief van het Departement Cultuur en 'Arts Flanders Japan' en kadert in de opvolging van de culturele zending van Minister Sven Gatz naar Japan in december 2018.

Het Vlaams culturele instituut Arts Flanders Japan heeft als doel de culturele relaties tussen Vlaanderen en Japan te voeden en te dynamiseren. Naast bruggenbouwer heeft Arts Flanders Japan een belangrijke signaalfunctie, verlaagt ze drempels voor samenwerking en is ze aanjager van Vlaams-Japanse culturele interactie en samenwerking.

Meer informatie vind je op flanders.jp