Projectoproep versterking gezondheidszorg in Mozambique

  • 9 april 2019

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Zuidelijk Afrika lanceerde op 9 april een oproep voor niet-gouvernementele organisaties  voor projecten met betrekking tot het versterking van de gezondheidszorg  in de provincies Tete en Maputo. 

De oproep is specifiek gericht op projecten ter verbetering van de gezondheidszorg voor adolescenten en het bevorderen van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van adolescenten. 

De projectoproep geeft gevolg aan de landenstrategienota 2016-2020 tussen Vlaanderen en Mozambique. Deze landenstrategienota is is gericht op de algemene versterking van het gezondheidsstelsel van Mozambique, met bijzondere aandacht voor adolescenten. Mozambique is één van de drie partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking.  centen.

Indienen van projectvoorstel kan tot en met 5 mei. 

Alle info over het project en de criteria kan je vinden op de website van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in zuidelijk Afrika