Parlementaire delegatie op werkbezoek naar Kopenhagen en Malmö

  • 10 juni 2022

De leden van de Parlementaire Commissie Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering en bevoegd minister Bart Somers brachten van 6 tot 10 juni een werkbezoek aan Kopenhagen en Malmö.

Vlaams Vertegenwoordiger Dries Willems organiseerde het werkbezoek dat gericht was op de Deense en Noorse aanpak voor stadsontwikkeling, binnenlands bestuur, integratie en inclusie.

De Deense hoofdstad Kopenhagen staat bekend voor haar fietsvriendelijkheid. De Vlaamse delegatie vernam meer over het traject dat hiervoor de voorbije jaren werd afgelegd door deze steeds maar uitbreidende stad. Ze leerden ook meer over innovatieve projecten en oplossingen waarmee de Deense overheid zorgt voor groene en leefbare steden. 

De delegatie bracht ook een bezoek aan Kommunernes Landsforening, het Deense equivalent van de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten. De focus bij dit bezoek lag op de communale hervormingen die Denemarken in 2007 heeft doorgevoerd.

Verder hadden de delegatieleden een gedachtewisseling met Deense parlementsleden over het immigratie- en inburgeringsbeleid (foto) en kregen ze een uiteenzetting over het Deens Agentschap voor Internationale Rekrutering en Integratie.

Ook in Malmö lag de focus op migratie en inburgering en kreeg de delegatie een uitzetting over het Zweeds beleid op regionaal en lokaal niveau.

Minister Somers had eveneens een apart bilateraal overleg met de nieuwe Deense minister van Integratie en Immigratie, Kaare Dybvad Bek, en met de Schepen voor Integratie en Wonen van Kopenhagen, Jens-Kristian Lütken.

Eerste viering Vlaamse feestdag in Denemarken

Vlaams vertegenwoordiger Willems maakte van de aanwezigheid van minister en viceminister-president Somers gebruik om samen met zijn Deense gasten de Vlaamse feestdag te vieren. Dit was de eerste 11-juliviering in Kopenhagen sinds de opening van de Vertegenwoordiging van Vlaanderen in de Noordse landen in september 2021.

Het werkbezoek en de nieuwe vertegenwoordiging passen binnen het voornemen van de Vlaamse Regering om de referentielanden voor Vlaanderen – Nederland, Duitsland en de Baltische Staten – uit te breiden met Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. In de zogenaamde Noordstrategie geeft de Vlaamse Regering aan dat gezien de sterke overeenkomsten tussen Vlaanderen en Scandinavië en hun voortrekkersrol op beleidsvlakken als hernieuwbare energie, sociale en gendergelijkheid, logistiek en mobiliteit, innovatie en O&O, … de start en de verdieping van de diplomatieke relaties prioritair zijn. 

De Vertegenwoordiging van Vlaanderen in de Noordse Landen

De Noordstrategie – Flanders and the North