Parlement keurt kaderdecreet voor no-deal brexit goed

  • 13 maart 2019

Op 13 maart keurde het Vlaams Parlement het kaderdecreet voor een no-deal brexit goed. Dit decreet voorziet een tijdelijke overgangsperiode voor Britse burgers en bedrijven op voorwaarde dat de Britse overheid hetzelfde voorziet voor Vlaamse burgers en bedrijven. 

Zolang er geen goedgekeurd akkoord is tussen het VK en de EU, blijft de kans op een no-deal brexit bestaan. De huidige politieke omstandigheden maken deze kans zeer realistisch. Een brexit zonder akkoord betekent dat van de ene op de andere dag het VK een derde land zou worden, en dat voor de toepassing van Europese, federale en Vlaamse regelgeving teruggevallen wordt op de regelgeving voor derdelanders. Dit kan zware en negatieve gevolgen hebben. Voor het algemeen belang maar ook voor particuliere belangen van zowel Britse als Vlaamse burgers en bedrijven. Ook komt de vlotte administratieve afhandeling van dossiers in het gedrang.

Vlaanderen voorziet daarom een decreet dat ervoor zorgt dat de meest ernstige schokken van een no-deal brexit opgevangen worden. Het Vlaams decreet voorziet - op voorwaarde van wederkerigheid van het VK - een overgangsperiode tot 31 december 2020 die burgers, bedrijven en administratie toelaat zich aan de nieuwe situatie aan te passen en die overheden toelaat internationale akkoorden te sluiten of verdere afspraken te maken. Er worden maatregelen genomen op het vlak van fiscaliteit, integratie- en inburgeringsbeleid, economische migratie, sociale zekerheid, onderwijs en tewerkstelling overheidspersoneel.

Lees meer over dit kaderdecreet op de brexitpagina's