Opening kinderrechten symposium in Boedapest

  • 16 november 2018

Op 15 november organiseerde Algemeen Afgevaardigde David Maenaut samen met de Hongaarse Ombudsdienst en UNICEF-comité het vierde jaarlijkse symposium over kinderrechten. Deze keer focuste de conferentie op ‘de online en offline bescherming van de rechten van het kind’.

De Commissaris voor Fundamentele Rechten László Székely, UNICEF-voorzitter Antónia Mészáros en Algemeen Afgevaardigde David Maenaut openden de conferentie. Prof. Eva Lievens (UGent) en Andy Demeulenaere (Kenniscentrum Mediawijsheid) namen als experts uit Vlaanderen deel aan het symposium.

Op vrijdag 16 november organiseerde de Algemene Afvaardiging, samen met de stichting Hand-in-Hand, een symposium over de rol van zorgverstrekkers voor gezinnen met een kind met beperking. Hier namen twee experts van MPC Sint-Franciscus en een coördinator van vzw Mediander aan deel.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Hongarije
UNICEF