OESO-studie over levenslang leren in Vlaanderen

  • 16 mei 2022

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerde op 16 mei 2022 de brochure The faces of learners in Flanders. Heel wat collega’s van de Vlaamse overheid werkten eraan mee.

Voor onze economie en onze samenleving is levenslang leren heel belangrijk. Maar niet iedereen heeft dezelfde noden of leert op dezelfde manier. De studie identificeert negen profielen. Elk profiel heeft bepaalde sociodemografische kenmerken en bepaalde posities op de arbeidsmarkt. Elk profiel ervaart bepaalde drempels om levenslang bij te leren, maar heeft ook bepaalde motieven om dat toch te doen. Met die inzichten kan Vlaanderen het beleid voor levenslang leren beter afstemmen op de verschillende noden.