OESO Economisch Landenonderzoek - Policy mission naar Vlaanderen

  • 9 september 2019

Op 9 september vond het overleg voor het Economisch Landenonderzoek 2019 tussen OESO en de Vlaamse Overheid plaats bij de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie. Dit overleg, de ‘policy mission’, volgt op de ‘fact finding mission’ van afgelopen maart. Het Departement Kanselarij & Bestuur coördineert het Vlaamse luik van het landenonderzoek en bereidde beide missies voor.

Het economisch landenonderzoek is een tweejaarlijkse oefening, uitgevoerd door het ‘Economic Department’ van de OESO, en heeft tot doel aanbevelingen te formuleren die het onderzochte land in staat moeten stellen te excelleren op sociaal en economisch vlak. Gezien veel van de onderzochte parameters onder Vlaams beleid vallen, is de rechtstreeks input van Vlaamse experts essentieel voor het OESO landenonderzoek. Het eindrapport wordt eind 2019 verwacht.

Het overleg vond uitzonderlijk plaats bij de Vlaamse Afvaardiging bij de Europese Unie dat deel uit maakt van de Permanente Vertegenwoordiging van ons land bij de EU. De Vlaamse en de OESO delegatie dankten Vlaams Afgevaardigde Axel Buyse voor het excellente ontvangst.

OESO