OESO benadrukt rol van steden en regio’s

  • 27 november 2018

Van 26 tot en met 28 november brachten OESO-vertegenwoordigers en de secretaris-generaal van de Argentijns provincie Córdoba een bezoek aan Vlaanderen voor een zogenaamde fact-finding mission. Bedoeling was informatie te verzamelen over hoe Vlaanderen en haar stakeholders de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling uitvoeren en hoe Vlaanderen haar stakeholders betrekt bij beleidsvorming. Tegelijk konden beide regio’s met elkaar in dialoog gaan en van elkaar leren.

Dit bezoek maakt deel uit van het OESO-programma ‘een territoriale benadering van de SDGs – een rol voor steden en regio’s om niemand achter te laten’, dat loopt van juli 2018 tot februari 2020. Gezien 65% van de SDG-subdoelstellingen niet kan behaald worden zonder acties van regionale overheden, steden en gemeenten, is hun rol niet te onderschatten. Vlaanderen werkt dan ook samen met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) in dit project.

Op maandag leidde de VVSG de stad Gent en enkele andere lokale overheden in die de SDGs implementeren. Dinsdag presenteerde de Vlaamse overheid haar beleid rond Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en werden goede voorbeelden en acties van stakeholders besproken. Woensdag tenslotte stond een bezoek aan de G-STIC conferentie rond technologie en innovatie voor duurzame ontwikkeling, alsook een ontmoeting met het kabinet van de Vlaamse minister-president en met de secretaris generaal van het departement Buitenlandse Zaken van Vlaanderen op het programma van de delegatie.

Naast Vlaanderen en Córdoba zijn ook de regio Zuid-Denemarken en de steden Bonn (Duitsland) en Kitakyushu (Japan) piloten in dit programma.

Meer info: 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)

Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?