Nieuw Memorandum van Overeenstemming Vlaanderen-Taiwan

  • 19 januari 2022

Op 19 januari 2022 ondertekenden secretaris-generaal Julie Bynens van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en viceminister van het Taiwanese Ministerie van Buitenlandse Zaken Harry Ho-Jen Tseng het nieuwe overkoepelende Memorandum van Overeenstemming (MoU) betreffende de samenwerking tussen Vlaanderen en Taiwan. 

Vanwege de COVID-19 pandemie vond de ondertekeningsceremonie plaats op een hybride manier, met een mix van fysieke en virtuele aanwezigheid. De Vlaamse delegatie, onder leiding van secretaris-generaal Julie Bynens, en de Taiwanese delegatie, onder leiding van Vertegenwoordiger Ming-Yen Tsai van het Taipei Representative Office in Brussel, kwamen samen in het Errerahuis voor de ceremonie, en de Taiwanese functionarissen in Taipei belden in via Microsoft Teams. 

Vlaanderen en Taiwan hadden al zes MoU's en overeenkomsten lopen. Om de bilaterale samenwerking en betrekkingen verder te versterken, werd beslist om één MoU op te stellen dat al deze reeds bestaande MoU's samenbrengt. Dit overkoepelend MoU biedt een kader voor samenwerking op het gebied van onderwijs, volksgezondheid en welzijn, milieubeleid, innovatie en schone technologieën, bedrijven en investeringen, werkgelegenheid en beroepsopleiding, wetenschap, en hernieuwbare energie. In het MoU werd ook overeengekomen dat er een tweejaarlijkse Vaste Gemengde Commissie zal plaatsvinden om de samenwerking te bespreken en te verbeteren.

Het nieuwe overkoepelende Memorandum van Overeenstemming d.d. 19 januari 2022 is hier te vinden:pdf bestandTaiwan_MoU.pdf (159 kB).