NextGen District krijgt verder vorm

  • 9 juni 2022

Port of Antwerp-Bruges wil met NextGen District, een hotspot voor circulaire economie, bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. De toezegging van twee nieuwe concessionarissen, Plug en Ekopak, is opnieuw een belangrijke mijlpaal voor deze cluster in het hart van de Antwerpse site. De projecten van deze pioniers, een groene waterstoffabriek en een vooruitstrevende waterfabriek, leveren een essentiële bijdrage aan de circulariteit in de haven.

Grootschalige installatie voor groene waterstofproductie

Het aan de NASDAQ genoteerde Plug heeft de ambitie om wereldwijd de grootste producent te worden van groene waterstof. De locatie bij de grootste chemische cluster van Europa in combinatie met de ambitie van Port of Antwerp-Bruges om een belangrijke waterstofhub voor Europa te worden, waren doorslaggevende factoren voor Plug om voor NextGen District te kiezen. De Amerikaanse leverancier van waterstofoplossingen heeft daarom een concessieovereenkomst gesloten voor de bouw van een groene waterstofproductiefabriek. Deze zal, door middel van een combinatie van lokaal geproduceerde zonne- en windenergie en aangekochte groene stroom, 12.500 ton vloeibare en gasvormige groene waterstof per jaar produceren voor de Europese markt.

Andy Marsh, CEO van Plug: "Groene waterstof speelt  een essentiële rol in de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar groene energie. Bovendien heeft de energiecrisis in Europa de vraag naar groene waterstofontwikkelingsprojecten versneld. Met deze fabriek willen wij Port of Antwerp-Bruges helpen om een Europese waterstofhub te worden. Terwijl Europa worstelt met de uitdagingen van klimaatverandering en energiezekerheid, zal deze fabriek de nodige natuurlijk gegenereerde, koolstofvrije waterstof leveren aan de lokale markten.”

Circulair waterverbruik

Naast Plug zal ook de Euronext Brussels genoteerde Ekopak een plek innemen in NextGen District. Het waterrecyclagebedrijf uit Tielt gaat er, in joint venture met water-link en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, een vooruitstrevende waterfabriek installeren, project Waterkracht gedoopt. Deze zal het door Aquafin gezuiverd afvalwater van de inwoners van Antwerpen omzetten naar het veel hogere kwaliteitsniveau van duurzaam koelwater dat de bedrijven in de haven kunnen hergebruiken. Bij volle capaciteit zal de fabriek tot 3.000m³/u aan duurzaam koel- en proceswater kunnen produceren zodat op jaarbasis minimum 20 miljard liter afvalwater kan worden hergebruikt. Via een pijpleidingnetwerk distribueert water-link het circulaire koelwater zodat alle industriële bedrijven op zowel linker- als rechteroever hiervan gebruik kunnen maken.

Ekopak beoogt bovendien ook om het lokale regenwater en afvalwater van NextGen District te verwerken tot duurzaam proceswater en zo een volledig circulair waterverbruik te stimuleren. Naast de kernfocus op hergebruik van afvalwater, zal Ekopak ook inzetten op verhoging van circulariteit door het omzetten van afvalstromen in stoomproductie en het aanbieden van perslucht en bluswater.

De totale investeringswaarde van deze twee projecten bedraagt ruim 400 miljoen euro en zorgt voor minstens een 60-tal nieuwe jobs. Na het aanvragen van de nodige vergunningen, is de doelstelling om tegen 2024-2025 operationeel te zijn.

Jan Jambon, Vlaams minister-president: “Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie en biedt tegelijk heel wat economische en maatschappelijke opportuniteiten voor Vlaanderen. Door de strategische ligging van onze havens en de expertise van onze bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen hebben we alle troeven in huis om dé waterstofhub van West-Europa te worden. Een kans die we niet mogen laten liggen. De keuze van Plug voor Antwerpen is het resultaat van een sterke band die ik, de Vlaamse Regering, Flanders Investment & Trade en de Haven met het bedrijf zijn aan gegaan. Tegelijk bevestigt het de rol die Vlaanderen in hernieuwbare energie opneemt. Ik ben dan ook zeer verheugd Plug in Vlaanderen te mogen verwelkomen.”

Voor meer info: https://www.portofantwerpbruges.com/business/industrie/nextgen-district