Ministers Somers en Demir keuren nieuw Leipzig Charter goed

  • 1 december 2020

Op 30 november en 1 december namen minister Bart Somers en minister Zuhal Demir namens België deel aan de informele videoconferentie van de Europese ministers verantwoordelijk voor stedelijke aangelegenheden en territoriale cohesie.

De conferentie stond in het teken van de aanneming van het nieuwe Leipzig Charter over duurzame stedelijke ontwikkeling en van de Territoriale Agenda 2030 over ruimtelijke ordening.

Minister Somers wees erop dat steden een belangrijke rol spelen bij verschillende maatschappelijke uitdagingen zoals het coronavirus, het klimaat, inclusie, economische innovatie en mobiliteit. Vlaamse steden gaan reeds volop aan de slag met de prioriteiten van het nieuwe Leipzig Charter op sociaal, ecologisch en economisch vlak.

Minister Demir onderschreef de boodschap van de Territoriale Agenda 2030 dat geïntegreerde en duurzame ruimtelijke planning en territoriale ontwikkeling cruciaal is om een groen en rechtvaardig Europa te creëren. Vlaanderen zet deze boodschap om in de praktijk, bijvoorbeeld via de ‘Blue Deal’ om droogte en waterschaarste aan te pakken.

EU2020.de