Minister Somers naar OESO conferentie Migratie en Integratie

  • 17 januari 2020

Minister Bart Somers nam op 17 januari deel aan de Ministeriële Conferentie over Migratie en Integratie van OESO in Parijs. Voorafgaand aan de conferentie vond op 16 januari een High Level Forum plaats rond hetzelfde thema.

Minister Somers was specifiek door de organisatie uitgenodigd voor dit High-Level Forum omwille van zijn expertise en ervaring op het vlak van integratiebeleid op lokaal en regionaal niveau. Samen met de Minister van Immigratie van Nova Scotia, Canada, mevrouw Diab, leidde hij een “Foresight” sessie over de rol van regionale en lokale overheden in het migratie- en integratiebeleid in 2035.

Tijdens de Ministeriële Conferentie met als titel “Making Migration and Integration Policies Future Ready” trad minister Somers op als hoofd van de delegatie van ons land. De aanwezige ministers, -van de OESO-lidstaten alsook van waarnemende, niet-lidstaten zoals Brazilië en China – wisselden ervaringen en visies uit over de uitdagingen, opportuniteiten en beste praktijken in eigen land. Vernieuwend was wel een sterke interesse en dus ook erkenning van de belangrijke rol van de lokale en regionale verantwoordelijkheden op het vlak van integratiebeleid. De conferentie werd afgesloten met de goedkeuring van de OESO Ministeriële Verklaring en van de prioriteiten voor het verdere werk van de OESO rond migratie- en integratiebeleid.

De minister, tevens vice-minister-president van de Vlaamse Regering, had ook nog bilaterale ontmoetingen met zijn collega’s van Duitsland, Luxemburg, Denemarken en Finland. Het bezoek werd mee voorbereid en begeleid door de Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Multilaterale Organisaties in Parijs.

OESO 

OESO – Ministeriele Conferentie 

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Multilaterale Organisaties in Parijs