Minister Peeters ondertekent IALA-verdrag

  • 5 november 2021

Op 5 november heeft Vlaams minister Lydia Peeters, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, in Parijs het IALA-verdrag ondertekend in naam van het Koninkrijk België.

Het betreft het  oprichtingsverdrag van ’the International Organization for Marine Aids to Navigation’. De organisatie is een upgrade van ‘the International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities’ (IALA). IALA is een platform waar scheepvaartbegeleidingsdiensten, fabrikanten van scheepvaartnavigatiemateriaal, consultants en opleidingsinstituten van overal in de wereld elkaar ontmoeten om hun ervaringen en verwezenlijkingen op het vlak van assistentie aan de scheepvaart uit te wisselen. De organisatie werkt standaarden uit voor de scheepvaartbegeleiding, zodat die wereldwijd op een geharmoniseerde wijze kan geschieden en zodoende ervoor zorgt dat de scheepvaart zo veilig, snel en kosteffectief mogelijk verloopt, met inachtneming van het mariene milieu.

De Algemene Vergadering van IALA besliste om de organisatie om te vormen van een niet-gouvernementele organisatie (NGO) naar een intergouvernementele organisatie (IGO). Door het upgraden van de status van IALA tot het niveau van andere IGO's waar het al decennialang nauw mee samenwerkt, zal het als volwaardig partner van deze IGO's nog doeltreffender kunnen samenwerken met deze organisaties. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust heeft de intentie om een actieve rol op te nemen binnen de organisatie.

Foto © Frans ministerie van Buitenlandse Zaken.