Minister Homans naar NRW voor deradicaliseringsprojecten

  • 12 september 2018

Minister Homans trok op 11 september naar Düsseldorf om meer te vernemen over enkele lopende projecten rond (de)radicalisering. De minister ontmoette er ook de betrokken ministers van Noordrijn-Westfalen, Minister Reul en staatssecretaris Mathies.

Twee projecten werden aan Minister Homans voorgesteld: het Wegweiser-project en het Aussteigerprogramm Islamismus project. Waarbij het eerste project focust op het voorkomen dat voornamelijk jonge mensen radicaliseren, begeleidt en ondersteunt het tweede project personen in een salafistisch milieu terug naar de democratische maatschappij.

Minister Homans ontmoette NRW-Minister van Binnenlandse Zaken – en bevoegd voor de-radicalisering, Herbert Reul. Ze spraken onder andere over de rol van lokale besturen bij het vroeg detecteren en het voorkomen van radicalisering.

De ministers spraken af om volgend jaar een gezamenlijke studiedag te organiseren. Liesbeth Homans: “Met de organisatie van deze studiedag willen we goede praktijken op vlak van integratie, inburgering en de preventie van radicalisering uitwisselen en de samenwerking tussen Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen verder uitdiepen.”

Het bezoek werd georganiseerd door Algemeen Afgevaardigde Koen Haverbeke. 

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Duitsland