Minister Crevits genomineerd als National Convenor voor UN Food Systems Summit

  • 24 juni 2021

Vlaams Minister Crevits, boegbeeld en trekker van de Vlaamse Voedselstrategie, werd genomineerd als National Convenor voor de Member States Dialogues in aanloop naar de UN Food Systems Summit. Die top zal dit najaar plaatsvinden, op initiatief van VN-secretaris-generaal António Guterres.

De VN top kadert in de ‘Decade of Action to Deliver the 2030 Agenda’, en zal het VN-systeem en alle belanghebbenden op het gebied van voedsel bijeenbrengen. Het doel is om de internationale gemeenschap te sensibiliseren en te komen tot verbintenissen en acties om de mondiale voedselsystemen op een duurzame manier te transformeren. Het moet in de eerste plaats een ‘people’s summit’ en een ‘solutions summit’ worden. De uitkomst is in lijn met de doelstellingen van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, maar ligt niet bij documenten, maar vooral bij concrete acties en engagementen van lidstaten en andere actoren.

In de aanloop naar de top werd mondiaal een participatief en inclusief proces opgezet, waar ook Vlaanderen actief aan bijdraagt. De Vlaamse Regering zet het voedselthema bovenaan de agenda en lanceerde de campagne ‘Vlaamse Kost’, waarbij een maatschappijbreed debat zal worden gehouden over hoe we onze voedseleconomie in Vlaanderen duurzaam willen uitbouwen in de toekomst. Het Vlaams Departement Landbouw en Visserij staat in voor de organisatie en krijgt daarbij een leidende rol om de samenwerking met alle relevante beleidsdomeinen, niveaus en stakeholders aan te gaan. Dit zal uitmonden in een nieuwe Vlaamse Voedselstrategie en een grote Voedseltop in 2022.  De nominatie van Minister Crevits als National Convenor namens België, biedt een unieke opportuniteit om dit Vlaamse proces internationaal in de kijker te zetten en Vlaamse goede praktijken te delen.

De voorbereidende top in Rome zal doorgaan van 26 tot 28 juli. De eigenlijke top in New York vindt midden september plaats, in de marge van de Algemene Vergadering van de VN.

© BELGA PHOTO JONAS D'HOLLANDER