Jonge laureaat spreekt tot Raad van Europa

  • 1 oktober 2019

Op 30 september organiseerde de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Raad van Europa een event over Klimaat en Mensenrechten in Straatsburg ter gelegenheid van ’70 jaar Raad van Europa’.

De Vlaamse laureaat Freya Moonen, die in mei deelnam aan de opstelwedstrijd van de Raad van Europa, kreeg de kans om haar essay “Een klimaat van rechteloosheid” toe te lichten en in debat te treden over haar betoog. "We borrow the world, to give it back in the same conditions afterwards; this is our obligation," aldus laureaat Moonen. Vertegenwoordigers van de verschillende instellingen van de Raad van Europa, zoals het Europees Hof voor de rechten van de Mens (EHRM), de Parlementaire Vergadering (PACE) en het Secretariaat, vertelden hoe het recht op een gezond milieu kan worden gewaarborgd en wat de Raad van Europa kan doen om staten aan te moedigen een doortastend klimaatbeleid te voeren.

De avond ging van start in het Europees Jeugdcentrum met een introductie door de heer Paul Lemmens, rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Lemmens stelde dat het Hof in zijn rechtspraak oog heeft voor de impact van milieuproblemen op de grondrechten van burgers, ook al is het recht op een gezonde, duurzame omgeving niet als zodanig erkend als mensenrecht.  Vervolgens werd de krachtige kortfilm ‘Een verkeerde toekomst’ van de Vlaamse regisseur Michaël R. Roskam vertoond.

Na de film volgde een panelgesprek met mevrouw Iva Obregenova, secretaris van de Bern Conventie, die uitlegde hoe dit 40 jaar oude verdrag een monitoringsinstrument aanreikt ter bescherming van ons ecosysteem, en met de heer Fourat Ben Chicka, lid van PACE, die politici opriep om aan de goede kant van de geschiedenis te gaan staan. Het debat werd gemodereerd door Kris Dierckx, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Raad van Europa en essaywinnaar Freya.

Ter ere van haar 70ste verjaardag organiseerde de Raad van Europa in april/mei een essaywedstrijd, waarin jongeren werden uitgedaagd om na te denken over de kansen en uitdagingen voor het Europa van de toekomst. Uit verschillende Vlaamse inzendingen koos een jury voor de inzending van Freya Moonen. In haar essay pleit ze voor het recht op een leefbare wereld als basis van alle mensenrechten. Samen met de andere nationale laureaten mag ze vandaag tijdens de officiële plechtigheid in de Opera van Straatsburg haar prijs in ontvangst nemen.