Internationale dag van de Mensenrechten

  • 10 december 2019

Vandaag 10 december, is het internationale Dag van de Mensenrechten. 71 jaar geleden, in 1948, werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties aangenomen.

Voor het Vlaams buitenlands beleid zijn deze universele mensenrechten al geruime tijd een belangrijke toetssteen. Ook het nieuwe regeerakkoord (2019-2024) stelt duidelijk dat het Vlaams internationaal beleid niet waardenvrij mag zijn. Vlaanderen zet principieel en volop in op het respecteren van mensenrechten.

De afgelopen jaren vertaalde dit zich in duidelijke beleidskeuzes. Zo legden we de klemtoon op vier groepen van mensenrechten: respect voor de fysieke integriteit van elke persoon, strijd tegen alle vormen van discriminatie, respect voor de rechten van het kind en de bevordering van het recht op behoorlijke arbeidsomstandigheden. 

Lees meer over concrete acties en projecten die de voorbije jaren gesteund werden.