ILVO versterkt samenwerking met Peru

  • 17 juli 2019

Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO, en Gonzalo Gutierres, Ambassadeur van Peru, ondertekenden op 17 juli in Melle het memorandum of Understanding tussen ILVO en INIA. De MoU maakt wetenschappelijke samenwerking en kennisuitwisseling mogelijk tussen het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en zijn Peruaanse tegenhanger.

ILVO heeft sinds een drietal jaar goede contacten met INIA, voornamelijk op het gebied van aardappel-expertise. Maar de Peruanen vroegen voor een ruimere kader voor samenwerking en kennisdeling. En dit zowel op het regelgevend-procedureel vlak als onderzoekstechnisch.  

Ambassadeur Gutierres: “Terwijl de Peruaanse economie vroeger vooral steunde op mijnbouw, zien wij onze agrarische plantaardige productie de jongste 20 jaar snel aan belang winnen. Voor een succesvolle export is het echter belangrijk om competitief te worden qua milieu- en voedselveiligheidsvereisten. Daarom is de samenwerking met een Europees centrum voor landbouw- en voedingsonderzoek erg belangrijk.”

Ook voor ILVO is de samenwerking zeer interessant aangezien men toegang krijgt tot de genetische databanken voor inheemse voedselgewassen zoals quinoa, maïs en aardappelen.

De wederzijdse interesse om ook samen te werken rond Smart Agri, Climate Smart Farming en biolandbouw is bij beide partijen aanwezig maar nog niet geconcretiseerd in deze MoU. Administrateur-generaal Relaes: “Wij zien deze samenwerking- met een land buiten Europa - ook in het licht van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waar ILVO mee zijn schouders onder zet.”  

www.ilvo.vlaanderen.be

www.inia.gob.pe