Handelsakkoord EU-Japan positief voor Vlaamse economie

  • 1 februari 2019

De Vlaamse regering is verheugd dat de Economische Partnerschapovereenkomst tussen de EU en Japan op 1 februari in werking trad. Vlaamse bedrijven krijgen hierdoor toegang tot de derde grootste economie ter wereld.

Het handelsakkoord EU-Japan, dat bijna 97% van de Japanse tarieven en 99% van de EU-tarieven op termijn doet verdwijnen, zal voor alle partijen voordelig zijn; ook voor Vlaanderen. Zo krijgen de Vlaamse agrovoedingsproducenten toegang tot wat voorheen een vrij gesloten markt was. En wordt de verankering van Japanse autoproducenten op het Europese vasteland versterkt. Ook de Vlaamse havens zullen hier wel bij varen, aangezien ze een belangrijk onderdeel van het logistieke netwerk van de Japanse autobouwers vormen.

Andere elementen uit het akkoord waar Vlaanderen veel van verwacht zijn de verdere opening van de markten voor diensten en investeringen, de toegang tot de Japanse openbare aanbestedingen en het hoofdstuk over kmo’s  - voor beide economieën zeer belangrijk.

Het handelsakkoord tussen de EU en Japan is voor de Vlaamse Regering ook een belangrijk signaal naar andere handelspartners: in tijden van toegenomen protectionisme slaagt de EU erin om akkoorden te sluiten met economische grootmachten. De EU kan zo haar internationale visie en aanpak van het handelsbeleid uitdragen en een belangrijke partner zijn voor de modernisering van het multilaterale handelssysteem. Minister-president Bourgeois: “We tonen aan de rest van de wereld dat vrije en faire handel de toekomst is”.

Het Departement en Flanders Investment & Trade zullen de uitvoering van het handelsakkoord verder opvolgen en waar nodig problemen aankaarten bij de Europese Commissie. Bedrijven kunnen zoals steeds problemen melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen.

foto: EU