Felicitaties aan de nieuwe secretaris-generaal van de OESO

  • 18 maart 2021

Namens de Vlaamse Regering feliciteert minister-president Jan Jambon de heer Mathias Cormann met zijn aanstelling tot secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De in Eupen geboren Australiër, die onder meer aan de Katholieke Universiteit Leuven studeerde, neemt vanaf 1 juni 2021 de fakkel over van huidig secretaris-generaal Angel Gurría. Hij wil binnen de OESO de focus leggen op het bevorderen van een sterkere, schonere en eerlijkere economische groei, alsook het verhogen van de werkgelegenheid en de levensstandaard.

In de afgelopen 60 jaar is de OESO een katalysator geweest voor verandering in vele aspecten van het overheidsbeleid. “Better Policies for Better Lives”, het adagium van de OESO, blijft bovendien broodnodig om het wereldwijde herstel vorm te geven. Vlaanderen wil dan ook op verschillende manieren betrokken blijven bij de werkzaamheden van de OESO door onder meer deelname aan (ministeriële) bijeenkomsten, comités of semi-autonome organen en financiële ondersteuning (studies, programma’s). De openheid die de OESO aan de dag legt voor regionale data is voor Vlaanderen van groot belang om het beleid te onderbouwen.

De Vlaamse Regering verheugt zich op de samenwerking met Mathias Cormann om de samenwerking tussen Vlaanderen en de OESO te versterken.

©Image by Matt Jelonek, Business News