FAO project zet in op Malawische landbouwproductiviteit

  • 15 augustus 2019

Op 15 augustus ondertekende Nikolas Bosscher, adjunct-Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Malawi, een nieuwe projectovereenkomst met FAO-vertegenwoordiger, Mr. Zhijun Chen en de Malawische Minister van Financiën, Economische Planning en Ontwikkeling, Joseph Mwanamvekha. Het project zal kleinschalige landbouwers begeleiden bij het registreren van hun landeigendom ter bescherming van hun landrechten en hen ondersteunen in duurzaam water- en landbeheer, om zo tot een hogere productiviteit te komen.

Het project bouwt verder op de recente hervorming van de landwetgeving in Malawi waardoor landbouwers meer zekerheid hebben op landeigendom. Landbouwers zullen daardoor meer geneigd zijn om te investeren in duurzame landbouw en watersystemen, wat op lange termijn gunstig zal zijn voor de voedselzekerheid en het klimaat. Naast de landbouwkundige aspecten van goed en duurzaam landbeheer, zal het project ook de uitvoering van het landhervormingsplan ondersteunen. FAO hoopt met dit project de levenskwaliteit van 60.000 landbouwgezinnen te verbeteren.

Nikolas Bosscher, adjunt-Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Malawi, sprak zijn vertrouwen in het project nadrukkelijk uit tijdens de ondertekening: “Een cruciale stap in de transformatie van de landbouwsector van overlevingslandbouw naar commercieel gerichte productie bestaat in het verzekeren dat landbouwers het land dat ze bewerken bezitten, dat het land optimaal wordt benut en dat de landproductiviteit veilig wordt gesteld voor toekomstige generaties”.

FAO staat in voor de uitwerking van dit project en werkt hiervoor samen met het Ministerie van Landbouw, Irrigatie en Waterontwikkeling van Malawi. De VN Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) is voor Vlaanderen een belangrijke partner, de organisatie is al meer dan 30 jaar actief in Malawi en heeft een nauwe samenwerkingsrelatie heeft opgebouwd met de Malawische overheid, internationale donoren, private actoren, civiele samenleving, … Het project zal worden uitgerold in de districten Kasungu en Mzimba. Dit vijfjarig project werd op 3 mei goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Lees meer

Meer informatie over de projectovereenkomst

In beeld: adjunct-Algemeen Afgevaardigde Nikolas Bosscher met de Minister van Financiën, Economische Planning en Ontwikkeling, Joseph Mwanamvekha (Malawi)