Extra middelen voor strijd tegen COVID-19 in Mozambique

  • 23 oktober 2020

De Vlaamse Regering keurde op 26 oktober een subsidie van 600.000 euro aan APOPO goed. Met deze subsidie kan APOPO mee de strijd aangaan tegen de verspreiding van het COVID19-virus in Mozambique. Ook werd een bijkomende subsidie voor beschermingsmateriaal voor het Mozambikaanse gezondheidsinstituut (INS) goedgekeurd.

Deze extra financiering is een antwoord op het verzoek van de Mozambikaanse Regering en internationale gezondheidspartners om zoveel mogelijk fondsen in te zetten of te heroriënteren met het oog op de Covid-19 crisis bestrijding. In bijna alle lopende projecten in Mozambique heeft de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking deze heroriëntering van middelen doorgevoerd.

APOPO, gekend voor haar werk met de hamsterratten, doet sinds 2013 aan tuberculose-detectie in Maputo met de steun van de Vlaamse overheid. De organisatie beschikt hiervoor over uitgebreid netwerk van lokale partners, een goede infrastructuur en ervaren personeel. Met deze subsidie kan APOPO haar bestaande detectiediensten voor TBC aanpassen zodat deze ook geschikt zijn voor Covid-19 diagnose om zo de testcapaciteit in Maputo te vergroten. Ook zal de organisatie onderzoeken of de testen sneller en efficiënter kunnen verlopen door warmte-inactivering en pooling van monsters (Lees meer over dit project

Ook voor het Institutio Nacional de Saude Mozambique (INS) voorziet de Vlaamse regering een extra subsidie van 87.000 euro. INS en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (ITG) hebben samen het AfriCoVER – project opgestart met Europese fondsen. Het project heeft tot doel de overdraagbaarheid en epidemische verspreiding van COVID-19 in Mozambique en Sub Sahara Afrika beter te begrijpen zodat medische en preventieve middelen en strategieën doelgerichter en efficiënter ingezet kunnen worden. Bij de start van het project, aan het begin van de Covid-19-pandemie, leken de bestaande veiligheidsprotocollen voor het personeel te volstaan. Intussen weet men dat Covid-19 besmetting totaal anders verloopt dan bv cholera, TBC en zelfs Ebola. En dienen de protocollen bijgestuurd te worden. Vlaanderen voorziet nu extra middelen om deze noodzakelijke bijsturing mogelijk maken, zodat de veiligheid van het door INS ingezette personeel gegarandeerd kan worden. (Lees meer over het dit project.)

Mozambique is één van de drie partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. De focus van de samenwerking ligt op gezondheidszorg.

foto: Afgevaardigde Reymenants tijdens bezoek aan Apopo 

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Zuidelijk Afrika