Exportcontrole : uitdagingen voor academisch onderzoek

  • 21 november 2018

Op 21 november organiseerde het department voor meer dan 70 deelnemers een seminarie over dual-use exportcontrole voor de Vlaamse onderzoekswereld. Het is de eerste keer dat de Vlaamse overheid hierover met deze stakeholders in gesprek gaat.

Centraal in het debat stond de uitdaging van academisch onderzoek ten aanzien van de exportcontrole van vergunningsplichtige software en technologie, en het mogelijk gebruik of misbruik van dat onderzoek voor conventioneel militaire doeleinden of massavernietigingswapens. Er werd gediscussieerd over de huidige en toekomstige exportcontrole-uitdagingen voor individuele onderzoekers en kennisinstellingen. Daarbij ging het onder meer over de haalbaarheid van klassieke exportcontrole voor de onderzoekswereld, over de interpretatie van de uitzonderingen voor bepaalde types onderzoek, en over het vraagstuk van overheidssteun aan Onderzoek & Ontwikkeling die kan leiden tot militaire toepassingen.

Op basis van dit debat zal de Vlaamse overheid haar beleid verder ontwikkelen en de bevindingen delen met haar Europese en internationale partners.

Dual-use export controle focust op de controle van de internationale handel in civiele goederen, software of technologie die kunnen bijdragen tot de productie van nucleaire, chemische en biologische wapens. Daarbij onderzoekt de dCSG onder meer het legitieme eindgebruik van dergelijke goederen, waardoor vermeden wordt dat deze dual-use goederen in verkeerde handen zouden terecht komen.

Dienst Controle Strategische Goederen