Europese transparantie over wapenuitvoer: lancering databank

  • 26 oktober 2020

Op 26 oktober lanceerde de Europese Dienst voor extern optreden (“EDEO”) de langverwachte publieke doorzoekbare onlinedatabank met de jaarlijkse wapenuitvoergegevens van alle EU-lidstaten gelanceerd. Lidstaten rapporteren al sinds 1999 over hun wapenuitvoer in een EU-jaarverslag, maar tot vandaag werden die gegevens alleen in een log Pdf-bestand in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd. In de nieuwe onlinedatabank worden de wapenuitvoergegevens vanaf 2013 nu op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier gevisualiseerd. Daarnaast kunnen de gegevens ook uit de databank geëxporteerd worden, voor zij die het cijfermateriaal willen analyseren.

De publieke doorzoekbare databank is een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de recentste herziening van het Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB, het belangrijkste instrument van de EU over wapenuitvoer. Die werd in 2018 en 2019 uitgevoerd in de Europese Raadswerkgroep over Export van Conventionele Wapens (COARM). Daarin zetelen voor België zowel vertegenwoordigers van de Federale overheid als van de Gewesten. Tom Nijs, de expert van het Vlaamse Departement Kanselarij & Buitenlandse Zaken, voerde tijdens het herzieningsproces binnen de werkgroep het woord voor België en werd door de werkgroep ook aangesteld als penhouder voor de herziening van de bepalingen over transparantie en informatie-uitwisseling. De lancering van publieke doorzoekbare onlinedatabank was daarbij voor Vlaanderen één van de prioriteiten, in lijn met de bijzondere aandacht die Vlaanderen schenkt aan transparantie in de internationale wapenhandel.

Meer informatie Controle Strategische Goederen

Persbericht EU